Zelení zastupitelé nepodpoří navrhovaný rozpočet města na rok 2019, pokud nebudou zohledněny jejich názory na výdaje na provoz letiště a na demolici Sportovní haly ve Stromovce. „Z rozpočtu chceme vypustit částku určenou na zbouráni Sportovní haly a o potřebě nové volejbalové haly znovu diskutovat. Dotace na provoz letiště na rok 2019 překračují 25 milionů korun. Budeme navrhovat podstatně snížení dotace v letech 2020-2022, a to včetně možného prodeje městského podílu v akciové společnosti“, říká za dva zelené zastupitele Svatomír Mlčoch.