Pondělní zastupitelstvo města České Budějovice schválilo rozpočet na příští rok. Kritika našich zastupitelů vůči nevysoutěžené (!) novostavbě Multifunkčního centra Dlouhá louka a dalších finančních injekcí letišti v Plané však nenašla dostatečnou podporu. 

„Jako Zelení jsme kritizovali zejména výdaje spojené s výstavbou Multifunkčního centra Dlouhá louka, a s ním spojeným faktem, že projekt nebyl vysoutěžen otevřenou architektonickou soutěží, ale byl městu darován. Nesmíme zapomínat, že se jedná o městskou stavbu a řádná soutěž by zde byla zcela na místě. Cena se vyšplhá minimálně na 700 mil. Kč, jedná se tedy o značný výdaj z městské kasy, který byl navíc velmi špatně vykomunikován s dotčenými sportovními organizacemi“, podotýká naše zastupitelka Adéla Kučerová. 

„Další obšírnější diskuze proběhla u rozpočtového bodu, který se týkal letiště v Plané. Nesouhlasíme, že je dlouhodobě financováno i z městského rozpočtu. Pro rok 2018 se jedná o částku 24,5 miliónu. Tento výdaj je navíc naplánován ve stejné výši až do roku 2022. Spočítáme-li výdaje od roku 2007-2022, letiště nás vyjde z rozpočtu města na 300 miliónů. A to nesmíme opomínat skutečnost, že prozatím nebyla zřízena ani jedna vnitrostátní pravidelná linka.“