SPOLEČNĚ OTEVŘEME MĚSTO

V letošních říjnových volbách do zastupitelstva Českých Budějovic jdou Zelení společně s Piráty na jejich kandidátce. Budeme prosazovat chytré a zelené České Budějovice, o jejichž budoucnosti spolurozhodují občané. Společně se zasadíme o průhledné hospodaření, zavedení nových technologií, které nám usnadní život, nabídneme budoucnost mladým lidem i seniorům, podporu bydlení a vzdělávání, ale také rozumné řešení dopravy.

Město je živý organismus. Každé větší rozhodnutí zasáhne několik generací, a i malá ovlivní každodenní chod města. Proto je důležité rozhodovat promyšleně na základě dlouhodobé vize. Chceme, aby Budějovice byly lepším místem k životu. Aby byly příkladem jiným městům. Zamezíme klientelistickým praktikám, necháme občany podílet se na využívání peněz z veřejných zdrojů. Napravíme zanedbávání okrajových částí a nedostatečnou spolupráci s okolními obcemi. Ochráníme přírodu ve městě. Posuneme Budějovice dopředu!

Lidé mají právo rozhodovat o tom, jak se město změní. Ve společné koalici proto prosadíme participativní rozpočet, kdy občané sami rozhodnou o využití části městského rozpočtu. Vlastními projekty budou moct aktivně přispět ke zlepšení míst, která politici přehlížejí. K zásadním rozhodnutím budou vyhlašována stní referenda. Aby správa města znala jejich názory, zřídíme rum občanů. Na osobních setkáních a přes internet tak budou moct komunikovat své problémy a návrhy.

České Budějovice musejí být městem bez korupce a klientelismu. Městské firmy nejsou trafiky, které si rozdělí politická garnitura. Zasadíme se o to, aby teplárna měla kompetentní, poctivé a transparentní řízení. Domníváme se také, že do městských rukou patří vodovody a kanalizace. Model, kdy město správu přirozeného monopolu svěřuje soukromému provozovateli, a ten na něm vydělává, je podle nás netransparentní a nehospodárný. Budeme usilovat o ukončení této smlouvy. Proti nepoctivým úředníkům je třeba zasáhnout bez obav z jejich konexí. Nezalekneme se ani tajemníka. Chceme zaměstnávat pouze poctivé, odborně způsobilé a pracovité úředníky. Budou-li navíc projevovat zájem o další vzdělání v oboru, odměníme je. Musíme vyjít vstříc všem, co jsou ochotní se učit nové věci.

Správa města musí být otevřená a transparentní. Když to není proti zákonu, musí být jednání Rady a různých komisí přístupná opozici i veřejnosti. Komunitní web a tištěné radniční noviny budou mít nezávislou redakci, která je otevřená i názorům občanů a opozice. Rozpočet, příprava dotačních programů a udělování dotací musí být transparentní. V tom všem České Budějovice půjdou příkladem ostatním.

Aby se město mohlo rozvíjet podle potřeb lidí žijící v jeho různých částech, navrhneme samosprávné městské části namísto centralizovaného řízení. Zřídíme místní zastupitelstva „bez tajemníka“, která budou rozhodovat o lokálních problémech. Nebudou mít vlastní úřad, administrativu bude nadále řešit magistrát. Malým čtvrtím pak umožníme vznik tzv. osadních výborů.

Jsme krajské město s nejmenší rozlohou v republice. To omezuje udržitelný rozvoj města i celé aglomerace. Připojené obce si budou moci ponechat místní zastupitelstvo a větší část ze zvýšených příjmů dle rozpočtového určení daní. Potřebujeme ovšem také městského architekta na plný úvazek. Jedině tak budeme plánovat koncepčně a hlídat dodržování plánů, které jste zaplatili ze svých daní. Celý územní plán je ovšem potřeba připravovat tak, abyste do něj mohli mluvit.

Chceme, aby České Budějovice byly chytrým městem. Z využívání nových technologií totiž profitují podnikatelé i obyvatelé. Chytrým městem ale budeme jedině tehdy, když nebudeme vyhazovat peníze za předražené digitální hračky, například za „chytré lavičky“. Důležité naopak je, aby každý občan měl svoji „digitální identitu“, díky které bude s úřady komunikovat z domova. Chytré město je také to, které zbytečně neutrácí za technologie. Ve spolupráci s „Otevřenými městy“ proto správa města přejde na svobodný (open source) software.

České Budějovice jsou krásné město. Chceme však, aby bylo čisté a zelené, aby v něm jeho obyvatelé chtěli trávit čas. Budeme chránit a rozvíjet rekreační území na ploše města. Nejcennější z nich je Stromovka. Nenecháme ukusovat z její plochy, protože má sloužit k rekreaci všech obyvatel. Bagr vrátíme lidem jako koupaliště. Zlepšíme vybavenost parku a zajistíme služby, které odtud zmizely. Propojíme Stromovku s okolními sportovišti. Dohlédneme také na revitalizaci Háječku a opravu tamního altánku. Budeme dbát o Sokolský ostrov a další parky. Nedovolíme zničení území u Malého jezu! Malše, Vltava, Dobrovodská a Mlýnská stoka si zaslouží zpřístupnění břehů, protože voda ve městě je jedním z největších pokladů Českých Budějovic. O zeleň budeme pečovat odborně, protože jedině tak nám vydrží. Mnohá opatření prospívající městské přírodě přitom mohou být levná, například šetrné sečení „motýlí louky“.

Čisté ulice a veřejná prostranství jsou přáním zřejmě všech obyvatel města. Na navštěvovaných místech proto zřídíme koše na tříděný odpad. Občané Českých Budějovic umí třídit, město jim ale musí vytvořit ty nejlepší podmínky. Moderní město potřebuje také dostatečný počet veřejných toalet, umýváren, anebo například půjčovny kol. Nové technologie veřejného osvětlení přinášejí úspory, jsou šetrné k přírodě a dovolují nerušený spánek obyvatel.

Rozvoj městského prostoru musí být založen na otevřených architektonických soutěží. To je standard každé velké investice. To se týká například proměny Senovážného a Mariánského náměstí, rekonstrukce Slavie v režii města, anebo přípravy revitalizace KD Vltava a stavby nové budovy Jihočeského divadla, která se má stát největší investicí do kultury v příštím desetiletí. Odmítáme bourání stávající sportovní haly! Po řádné soutěži naopak můžeme podpořit výstavbu druhé. Program Pirátů a Zelených usiluje o oživení přirozených místních center: například nápravy neutěšeného stavu náměstí v Suchém Vrbném. Je logické, že veřejná sportoviště musí být využívána veřejností. Proto je budeme evidovat a zajistíme jejich efektivní využití.

Město si zaslouží moderní koncepci rozvoje dopravy. Do její přípravy od začátku zapojíme veřejnost i odborníky. Cílem je plán v základních obrysech podporovaný a dodržovaný stranami napříč politickým spektrem i místními obyvateli. Podporujeme dokončení dálničního obchvatu a dostavbu důležitých komunikací. Zaměříme se i na drobná opatření, která mohou zvýšit kapacitu křižovatek. Urychleně zrealizujeme plán rozvoje cyklistické dopravy pro každodenní dopravu uvnitř města.

Hromadná doprava musí být pohodlná a spolehlivá. Považujeme ji totiž za páteř dopravy ve městě. Více lidí v MHD znamená pohodlnější cestu pro ty, kdo musí autem. Program Pirátů a Zelených proto podporuje vyhrazené pruhy a funkční integrovaný dopravní systém. Nebudeme zdražovat jízdné – naopak chceme vyzkoušet MHD zdarma. Postavíme záchytná parkoviště a omezíme počet semaforů a značek.Naopak zastavíme financování letiště z městských peněz. V lepším případě přinese víc problémů než užitku. V tom horším zůstane černou dírou na peníze daňových poplatníků. Pirátům i Zeleným jde o dopravu s rozumem!

Město nebude prosperovat bez kvalitních veřejných služeb. Přitom v řadě oblastí doplácíme právě na jejich zanedbanost. A protože město nesmí plýtvat a musí hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, je potřeba zajistit, aby jeho zisky šly do sociální oblasti. České Budějovice musí být městem, odkud neutíkají mladí lidé. Jinak nemá budoucnost. Proto mladým rodičům musíme zajistit dostatek míst ve školkách a školky připravit na přijímání dvouletých dětí. Nabídneme i možnost veřejných lesních školek a dětských skupin. Díky tomu nová místa zajistíme rychleji a levněji. Kvalitní vzdělání dětí zajistíme ve spolupráci s řediteli škol. Zejména u škol s horší pověstí! A nabídneme i třídy s prvky alternativní výuky.

Pro město České Budějovice má být prioritou i spolupráce s Jihočeskou univerzitou a dalšími vysokými školami.Těm nabídneme podporu technologických inovací a start-upů. Obnovíme Studentský parlament. Zřídíme pro něj internetové stránky a diskusní fórum, umožníme hlasování on-line. Nepřítomní členové budou zastupitelní náhradníky.

Senioři nepatří do starého železa, musíme však podporovat jejich volnočasové aktivity i další vzdělávání. Celoživotní vzdělávání lze uskutečňovat ve spolupráci s neziskovými organizacemi i školami. K podpoře aktivního stáří však musíme počítat s dotačními programy volnočasových aktivit pro občany starší 65 let. Takové investice se pozitivně projeví nejen na kvalitě jejich života, ale také na jejich zdraví. Pochopitelné je také rozšíření kapacity v domovech pro seniory, u hospicové péče a zejména podpora terénní péče a péče v rodinách. Jedině tak bude stáří důstojnou součástí lidského života.

Pro mladé rodiny, seniory a lidi v bytové nouzi je potřeba vytvořit dostatečný bytový fond – a to i výstavbou vlastních bytů. Vedení města se musí zasadit o spolufinancování jejich výstavby z rozpočtu příslušného ministerstva. Nečinné přihlížení (nebo dokonce podpora) sestěhovávání sociálně slabších obyvatel by se zase mohlo vymstít vznikem problematických lokalit. S tím úzce souvisejí opatření v bezpečnostní oblasti. Podporujeme vznik mapy kriminality a činnost asistentů prevence kriminality. Jsme přesvědčeni, že hlavním řešením drogové problematiky, která s kriminalitou úzce souvisí, je posílení prevence, zejména práce s dětmi z nefunkčních rodin. Těm je zapotřebí nabídnout kvalitní vzdělání a sportovní a kulturní vyžití. U drogově závislých je nutná terénní práce a posílení kapacit doléčovacího zařízení a chráněného bydlení. Jedině tak mají šanci na návrat do života bez drog. Město a policie musí důsledně vymáhat plošný zákaz heren! Zároveň ale musí mít pozitivní přístup k řadovým občanům. Motivovat ji má osobní ohodnocení těch příslušníků městské policie, kteří svoji službu nechápou pouze jako rozdávání pokut.

České Budějovice jsou metropole s velkým potenciálem. Společný volební Pirátů a Zelených, který hodláme naplňovat v zastupitelstvu, chce město vrátit řadovým občanům všech generací. Sebrat ho těm, kteří zneužívají jeho bohatství, zavést současné technologie a chránit jeho mimořádné prostředí. Pouze v takovém městě se bude dobře žít i podnikat. Otevřme spolu České Budějovice!

 

zeleni CB