Zelení neuspěli s žádostí o zastavení administrativních kroků před stavbou nové sportovní haly. Pracovní skupina se ale bude zabývat možností referenda.

Třetí zastupitelskou schůzí se opět jako červená niť táhlo téma demolice a výstavby nové multifunkční haly. Napříč politickým spektrem ovšem vznikne pracovní skupina, která se bude věnovat otázce možného referenda. Zelení společně s Piráty návrhem na usnesení žádali primátora, aby pozastavil veškeré další administrativní kroky v souvislosti s Multifunkční halou. Tento bod nebyl bohužel přijat.

Podařilo se oddálit rozhodnutí o výstavbě bytového komplexu Dubičný potok, který by měl vzniknout v Suchém Vrbném. Jedná se o významnou novou zástavbu o minimálně 1000 bytech, vzniknout by zde měla i základní škola. Na zastupitelstvu bylo dohodnuto, že soukromý investor svůj záměr blíže představí zastupitelům tak, aby měli všechny potřebné informace.

Zelení navrhli odkup části bytů v kompexu Dubičný potok a jejich použití na komunální byty. Součástí zastupitelstva byla i změna územního plánu v lokalitě Žižkových kasáren, kterou jsme podpořili, stejně jako poskytování pečovatelské služby, osobní asistence a tísňové péče na území Českých Budějovic.

Jednalo se i dotacích pro kulturu, které byly schváleny v rozsahu navrhovaném kulturní komisí. Důležitá byla vystoupení občanů, kteří přednesli několik stížnosti a námitek, kterými se budou příslušné odbory zabývat. Za zmínku jistě stojí zřízení peněžního Fondu rezerv a rozvoje města, do kterého poputuje 233 miliónů korun finančních úspor města.