VanaUrbanismus4Besedou o urbanismu v Českých Budějovicích dne 23. dubna 2014 zahájila koalice pod názvem SPOLEČNĚ (Zelení, Piráti, Změna, Klíčové hnutí) sérii programových debat ke komunálním volbám. V panelu diskutovali architekti Stanislav Kovář, Mirek Vodák a Vladimír Musil. Hostem byla Irena Šefčíková ze spolku Domovina, besedu moderoval Svatomír Mlčoch.

Aktivně se zapojily dvě desítky účastníků besedy. Ukázalo se, že hledání alternativ ke stávajícímu rozvoji města nebude jednoduché a je toho možné dosáhnout především novým, otevřeným a pružným způsobem plánování. Stávající územní plán je příliš byrokratický a nepřehledný dokument. Navíc v případě silného developera prostě přestane platit a dodatečně se změní.

Územní plán, přijatý v roce 2007, byl změněn již téměř 70 krát! Postupně z něj mizí „zelené klíny“, jedna z jeho nejvýraznějších hodnot, která byla původním územním plánem určena k ochraně. Svědčí o tom například výstavba kolem Vltavy (obytné soubory Luční luh, hyperbytovka na místě někdejší sodovkárny, kolonie rodinných domů v okolí lokality „U Špačků – Malše“).

Bezradnost vládne i v architektuře. Nevznikají žádná silná a přesvědčivá díla, zmatek kolem Kaplického návrhu Rejnoka pochybnosti umocňuje. S jistou mírou nadsázky zazněl návrh na stavební uzávěru ve městě, která by alespoň bránila vzniku podprůměrných staveb. Doprava ve vnitřním městě je příliš otevřena individuální motorové přepravě osob.

Za doporučení z této besedy lze mimo jiné považovat jasnou podporu cyklodopravy včetně zavedení okamžitých opatření, podporu městské hromadné dopravy, ochranu pěších zón a záchytných a podle možnosti i zelených parkovišť. Zazněla téze „očistit město“ ve smyslu zdravého prostředí. Bylo zmíněno téma chátrajících kasáren, které vyžadují přestavbu. To je nová příležitost a výzva pro architektonickou soutěž.

Architekt Musil se pozastavil nad neexistencí originálních městských slavností, což dle něj svědčí o nízké identitě občanů a jejich reprezentace s historií města. Jako spojovací hlas besedou znělo právě to, že zájmy občanů v urbanismu nejsou slyšet. Je selháním městské politické reprezentace, že se nebaví více s lidmi o tom, jaké město obyvatelé vlastně chtějí.

Svatomír Mlčoch

VanaUrbanismus2VanaUrbanismus3VanaUrbanismus1VanaUrbanismus5