Adéla Kučerová

Členka Zastupitelstva města České Budějovice a členka školské komise města

Adéla je členkou Strany zelených, narodila se v Jablonci nad Nisou, ale od dětství žije v Českých Budějovicích. Vystudovala Politologii a africká studia na FF v Hradci Králové a germanistiku a nederlandistiku na FF UP v Olomouci. Studovala také často v zahraničí — v Nizozemí, Francii, Rakousku a Belgii. Téměř 10 let pracovala v mezinárodní zahraniční firmě v oblasti vzdělávání zaměstnanců a rozvoje organizace. Od roku 2012 působí ve vlastní neziskovce zaměřené na vzdělávání dětí a dospělých v přírodě. Provozuje dvě lesní mateřské školy a svobodnou základní školu. Když má volno, ráda cestuje sama nebo s rodinou, cvičí jógu, hraje volejbal a rýpe se v zemi.

Kontaktujte naši zastupitelku
kucerovaa@c-budejovice.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svatomír Mlčoch

Člen Zastupitelstva města České Budějovice a člen dozorčí rady Teplárny České Budějovice 

Svatomír žije v Českých Budějovicích od roku 1983. Vystudovaný právník se specializačním studiem v oboru ochrany životního prostředí a památkové péče. Pracovně působil v legislativě životního prostředí včetně pozice náměstka ministra i jako advokát (do současnosti). Je spoluautorem návrhu několika přijatých zákonů na ochranu životního prostředí, především zákona na ochranu přírody a krajiny. V letech 1998 – 2006 byl členem Legislativní rady vlády. V minulosti obdržel cenu Ministra životního prostředí a cenu Nadace Charty 77. Je čestným členem Zelených. Je stoupencem a propagátorem úzké spolupráce názorově slučitelných proudů ve veřejném a politickém životě, preferuje spojování sil před jejich rozdělováním či tříštěním.

Kontaktujte našeho zastupitele
mlcochs@c-budejovice.cz