Blíží se komunální volby. Už zase volby? zareagují mnozí. Od posledních komunálních však uplynou letos v říjnu 4 roky. V demokracii jsou volby naštěstí pravidelným jevem. Již brzy si můžeme vybrat koho chceme na „radnici“. Tedy vybrat 45 zastupitelů, kteří pak zvolí radu a primátora. Radnici tvoří ale i dalších 300 úředníků v čele s tajemníkem a řediteli odborů. Ty si vybírat nemůžeme, na jejich výkon má však vliv rada města.

Jdetoijinak1Co se bude v letech 2015 – 2019 stavět, jak budou vypadat městské školy, doprava, kultura a veřejná prostranství závisí v nemalé míře na volených zástupcích. Nynější situace je taková, že se rozhoduje v jedenácti členné radě.Většina radních, pouhých 6 osob, může ovlivnit podstatným způsobem chod města. V zastupitelstvu pak většinu tvoří 23 osob. Ti rozhodují např. o schválení rozpočtu a využití stovek milionů korun z našich daní.

Jsme přesvědčení, že do rozhodování se musí zapojit daleko více občanů. Čísla šest nebo 23 jsou nedostatečná, pokud za nimi nestojí zřetelný názor veřejnosti. Bez pravidelné a systematické účasti veřejnosti, uplatnění místního referenda a celkové  reformy samosprávy na úrovni města se mnoho nezmění. O změnu hodláme usilovat. O změnu politického klimatu ve městě – od konfrontace ke spolupráci, od uzavřenosti k transparentnosti.

Svatomír Mlčoch, lídr kandidátky „Společně pro České Budějovice“, kterou tvoří PIRÁTI, ZELENÍ, ZMĚNA, KLÍČOVÉ HNUTÍ