Národní park Šumava byl vyhlášen vládním nařízením č 163/1991Sb., které platí dodnes. Tento stav není protiprávní (rozhodnutí  Nejvyššího správního soudu č.j. 7Ao 6 /2010). Taktéž národní parky Krkonoše a Podyjí byly zřízeny v podstatě stejnými vládními nařízeními. Nikdo však nevolá po novém zákonu pro tyto parky, nikdo jej nepotřebuje. Proč tedy Šumava? Dle platného zákona o...